פולי קפה איכותיים

    
ggggggggggg ggggggggg ggggggggggggg ggggggg

פולי קפה ירוק Indian Robusta Cherry

פולי קפה ירוק Santos

פולי קפה ירוק Colombia Supremo


gggggggggggggg

gggggggggg ggggggggggg gggggggg